Jdi na obsah Jdi na menu

Daň z převodu nemovitostí 2013 a 2014

10. 9. 2013

 

Zdanění převodu nemovitostí 2013 a 2014

9.9.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chystaný zákon o dani z nabytí nemovitých věcí počítá se stejnou sazbou 4 % jako současná daň z převodu nemovitostí. Co se však může u konkrétních převodů měnit, je základ daně.

Základem daně, ze kterého se počítá do konce roku 2013 sazba 4 %, je buď:

  • cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, platná v den nabytí nemovitosti, nebo
  • kupní cena sjednaná vyšší, pokud je vyšší než cena zjištěná.  

V současné době je pro převod vždy nutný posudek znalce.

Nově má být základem daně tzv. nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou může být:

  1. sjednaná cena, pokud je vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě, popř. v zákonem určených případech,
  2. srovnávací daňová hodnota, pokud je vyšší než sjednaná kupní cena,

Srovnávací daňová hodnota je 75 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny, výběr je na volbě poplatníka. Pokud nejsou údaje nebo nelze určit směrnou hodnotu, pak se použije zjištěná cena. K určení směrné hodnoty stanoví postup vyhláškou Ministerstvo financí.

  1. zjištěná cena, není-li k dispozici sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota, popř. v zákonem určených případech, nebo

Zjištěná cena je cena zjištěná podle zákona upravujícího oceňování majetku.

  1. zvláštní cena v zákonem určených případech.

Z uvedeného vyplývá, že poplatník bude porovnávat sjednanou kupní cenu a stanovenou směrnou hodnotu, pokud bude schopen ji spočítat. Náročnost tohoto postupu záleží na vyhlášce MF. Pokud by měl k dispozici směrnou hodnotu, nebude potřebovat posudek znalce.

Zda tato úprava vstoupí v platnost a účinnost, závisí na výsledku schůze Senátu, která začíná 12. 9. 2013.