Jdi na obsah Jdi na menu

Internetové stránky obchodních korporací

9. 6. 2014

 

 

                   
S účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dále „ZOK“ (od 1.1.2014), přišlo nemálo nových povinností. Jednou z nově uložených povinností je mít zřízené internetové stránky a prostřednictvím těchto stránek zveřejňovat požadované údaje.

§7 odst. 2 ZOK zavádí nový termín „internetové stránky“, který je definován jako způsob zveřejnění, s možností dálkového přístupu, bezplatně veřejně dostupného po zadání elektronické adresy. Požadavky zákona by možná mohla splnit i dostupnost údajů například na portálu www.justice.cz. Text zákona nedává jasnou odpověď a důvodová zpráva mlčí. Správnější ovšem bude zřízení vlastních internetových stránek. §7 ZOK zřejmě implementuje evropskou směrnici 2009/101/ES, kde je požadováno, aby údaje byly uváděny na internetových stránkách společností.

Pro uživatele informací, například při ověřování údajů o obchodních partnerech, je výše zmíněný portál www.justice.cz určitě dobrým informačním zdrojem.

Kdo musí mít internetové stránky

  • Akciové společnosti musí mít internetové stránky zřízeny od účinnosti ZOK nebo od svého vzniku, pokud vzniknou až za jeho účinnosti, podle §7 odst. 2 ZOK.
  • Společnosti s ručením omezeným zřizují internetové stránky dobrovolně. Pokud se rozhodnou stránky zřídit, musí na nich požadované údaje zveřejnit, podle §7 odst. 3.
  • Družstva nemají výslovně uloženu povinnost internetové stránky zřídit, mají ale povinnost na internetových stránkách zveřejnit pozvánku na členskou schůzi, podle §636 odst. 1. Tuto povinnost nemohou splnit jinak než zřízením internetových stránek.
  • Zahraniční kapitálové společnosti, družstva a jejich pobočky zřizují internetové stránky obdobně, jako české společnosti odpovídající právní formy, podle §7 odst. 4.

Co je třeba na internetových stránkách zveřejnit

  1. obchodní firmu
  2. sídlo
  3. údaj o zápisu společnosti včetně oddílu a vložky
  4. identifikační číslo
Dále podle okolností je požadováno zveřejňovat na internetových stránkách ještě další informace. §7 odst. 2 ZOK říká „další údaje stanovené v ZOK“. Jsou to například informace o konání valných hromad, příslušnosti ke koncernu, nabídce na úpis akcií a další. V případě akciové společnosti je povinnost na internetových stránkách zveřejnit i účetní závěrku, podle §436 ZOK.