Jdi na obsah Jdi na menu

Nemovitosti od roku 2014

15. 10. 2013
15.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2014 má dojít ke změnám v soukromém právu v oblasti nemovitostí. Nabízíme úvod k tématu a nástin, co změna může znamenat pro daně a účetnictví.

Podle současného stavu jsou za nemovitosti považovány pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

Nově má být pojem nemovitosti nahrazen pojmem nemovité věci. Těmi nový občanský zákoník rozumí:

 • Pozemky
 • Podzemní stavby se samostatným účelovým určením
 • Věcná práva k nim, popř. práva prohlášená za nemovité věci zákonem
 • Věc, která není podle jiného právního předpisu součástí pozemku a nelze ji přenést z místa na místo bez porušení podstaty

 

Nově má být tedy stavba součástí pozemku, na němž stojí. Výjimkou z tohoto konceptu mohou být:

 • dočasné stavby,
 • podzemní samostatné stavby,
 • inženýrské sítě,
 • stroje a jiná zařízení samostatně zapsaná v katastru nemovitostí,
 • ložiska nerostů,
 • povrchové a podzemní vody.

 

Pozemek a stavba se spojí, jakmile budou mít stejného vlastníka. K tomu může dojít hned k 1. lednu 2014.

Odlišní vlastníci pozemku a stavby mají navzájem předkupní právo, dokud se stavba s pozemkem nespojí.

 

 • Zcela novým druhem nemovité věci je věcné právo stavebníka (osoba odlišná od vlastníka pozemku), zřídit a mít na tomto pozemku stavbu.

 

V účetnictví a daních z příjmů má být i nadále evidována stavba a pozemek samostatně. Odpisovat se má i nadále pouze stavba.