Jdi na obsah Jdi na menu

Nouzový stav a prohlášení vlády

16. 3. 2020

Provoz firmy EPOKA, s.r.o. je zajištěn. Pouze požadujeme od klientů úplné zamezení osobního kontaktu se zaměstnanci. Doklady mohou být doručeny do schránky nebo mailem. Dotazy vyřizujeme telefonicky, případně také mailem. Toto opatření bude platit až do odvolání.

 

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2019

 

Dnes, 16.3.2019, bylo ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Pokud jde o termín pro podání k daním z příjmů fyzických i právnických osob, tento termín se nijak neposouvá. Stejně tak se neposouvá termín 1.4.2020 pro podání vyúčtování srážkové daně za loňský rok.

Na druhou stranu, pokud fyzická (podle rozhodnutí i právnická) osoba s termínem pro podání daňového přiznání 1.4.2020 daňové přiznání k dani z příjmů podá daňové přiznání nejpozději 1.7.2020, nebude toto opožděné podání sankcionováno pokutou za opožděné tvrzení daně (bod III. rozhodnutí); to samé platí i pro podání vyúčtování srážkové daně za rok 2019 (netýká se vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti, kde lhůta proběhla 2.3.2020 resp. proběhne 20.3.2020 pro případ elektronického podání).

Podle bodu IV. rozhodnutí, pokud bude doplatek daně z příjmu právnických či fyzických osob za rok 2019 splatný 1.4.2020 uhrazen nejpozději 1.7.2020, nebude tato opožděná úhrada sankcionována úrokem z prodlení.