Jdi na obsah Jdi na menu

Průměrná mzda pro rok 2020

14. 10. 2019

Údaje odvozené od průměrné mzdy

 

Od průměrné mzdy je odvozena celá řada parametrů, např.:

· hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně bude za rok 2020 činit 1.672.080 Kč (pro účely daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 je rozhodující částka 1.569.552 Kč)

· rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zůstává pro rok 2020 na úrovni částky 3.000 Kč měsíčně

· minimální výše zálohy na sociální pojištění pro OSVČ s hlavní činností se pro rok 2020 (počínaje měsícem podání přehledu za rok 2019) zvyšuje na 2.544 Kč (v letošním roce činí 2.388 Kč)

· minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ se od 1.1.2020 zvyšuje na 2.352 Kč (z letošních 2.208 Kč).

Průměrná mzda ovlivňuje také redukční hranice pro stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu, tyto redukční hranice jsou stanoveny přímo nařízením 260/2019 Sb. v částkách:

· 1. redukční hranice pro rok 2020 činí 15.328 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 14.388 Kč); zjednodušeně lze říci, že poměr odvodu pojistného na důchodové zabezpečení a výše důchodu je u hrubé mzdy (u OSVČ u vyměřovacího základu pro pojistné) nepřesahující tuto 1. redukční hranici nejvýhodnější

· 2. redukční hranice pro rok 2020 činí 139.340 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 130.796 Kč); zjednodušení platí, že odvod pojistného na důchodové zabezpečení lineárně roste až do dosažení „výdělku“ (hrubá mzda, u OSVČ vyměřovací základ pro pojistné) nepřesahujícího tuto 2. redukční hranici, avšak při výpočtu důchodu se „výdělek“ výrazně redukuje (započítává se pouze 26 % „výdělku“).