Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny v platbách zdravotního pojištění v roce 2024

Od 1. 1. 2023 se mění výše plateb na zdravotní pojištění u OSVČ, OBZP, zaměstnanců a státních pojištěnců.

article preview

Zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ

 • Výše minimální zálohy OSVČ se každý rok mění, protože je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství. V roce 2024 bude průměrná měsíční mzda činit 43 967 Kč, tzn. že od 1. 1. 2024 se minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ zvýší na 2 968 Kč.
 • Navýšit odváděnou částku si musí všechny OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí minimum 2968 Kč (výše pro rok 2024), případně platí více než tuto částku, ale míň než 2 968 Kč.
 • Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. V praxi to znamená, že zálohu za leden je potřeba zaplatit od 1. 1. do 8. 2. 2024.
 • OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ
 • OSVČ, za něž zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti aj.), nemají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. Zálohy jako OSVČ však platit musí, a to ve výši vypočtené podle svých skutečných příjmů a výdajů.
 • OSVČ – vedlejší činnost
 • Měsíční zálohy neplatí OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Tzv. „OSVČ vedlejší“ odvádí až pojistné ve výši vypočtené v každoročním přehledu o výši daňového základu OSVČ.

Platby za státní pojištěnce

 • Pro rok 2024 platí stát za jednoho státního pojištěnce pojistné ve výši 2 085 Kč měsíčně. Tuto částku stanovuje novela zákona České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.) ze dne 31. 8. 2022

Pojistné osob bez zdanitelných příjmů a zaměstnanců

 • V závislosti na zvyšování minimální mzdy se vždy zvyšuje také pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců.
 • Od 1. ledna 2024 se minimální mzda zvyšuje z 17 300 Kč na 18 900 Kč. Tím se mění výše měsíčního pojistného u OBZP a minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců, které pro rok 2024 činí 2 552 Kč.

Osoby bez zdanitelných příjmů

 • Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Tzn., že lednovou platbu musí OBZP ve výši 2 552 Kč uhradit od 1. 1. 2024 do 8. 2. 2024.

Zaměstnanci

 • Pojistné se odvádí od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Tzn. platba za měsíc leden je splatná od 1. 1. 2024 do 20. 2. 2024.
 
 


Ověřená firma

EPOKA s.r.o. - idatabaze.cz Účetnictví, účetní poradenství a daňová evidence - idatabaze.cz