Jdi na obsah Jdi na menu

Daňové změny od 2016 - výběr

10. 5. 2016

Daně z příjmů za rok 2016

Aktuálním problémem je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé resp. na třetí a každé další dítě, které nabývá účinnosti 1.5.2016:

 

2015

2016

na prvé dítě

13 404 Kč rok / 1 117 Kč měsíc

na druhé dítě

15 804 Kč rok / 1 317 Kč měsíc

17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc

na třetí a další dítě

17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc

20 604 Kč rok / 1 717 Kč měsíc

Příslušná novela zákona o daních z příjmů č. 125/2016 Sb. byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 25.4.2016. Změna částek daňového zvýhodnění až v průběhu roku není problém pro fyzické osoby podávající daňové přiznání, protože v něm se se použijí nové částky pro celý rok 2016 (tedy i za leden až duben 2016). Problém není ani u ročního zúčtování daně, které provádí zaměstnavatel svým zaměstnancům (na začátku roku 2017 za rok 2016), kde se opět použijí nové částky za všechny měsíce roku 2016.

Komplikace nastává u záloh na daň ze závislé činnosti – při zúčtování dosavadních letošních výplat zaměstnavatel použil pro výpočet záloh na daň částky platné pro rok 2015 (1 317 Kč na druhé dítě resp. 1 417 Kč na třetí a každé další dítě); takto bude postupovat i v květnu při zúčtování dubnové zálohy na daň a nové částky začne uplatňovat až počínaje květnovou zálohou na daň. Příslušný rozdíl z lednové až dubnové zálohy se zaměstnanci vyrovná v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání.

Novela zákona o daních z příjmů kromě zvýšení částek daňového zvýhodnění na dítě obsahuje ještě tyto další změny:

  • zamezení osvobození dividend od DPPO, pokud jejich výplata u mateřské společnosti snižuje základ daně
  • zavedení srážkové daně z příjmů právnických osob na podíly na zisku vyplácené jiné osobě, než je společník
  • „upřesnění“ snížení základu daně o hodnotu bezúplatných příjmů § 23 odst. 3 písm. c) bod 8.
  • reakce na novelu energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.) zákonem č. 131/2015 Sb. Příjmy z výroby elektřiny v případech kdy energetický zákon nevyžaduje licenci Energetického regulačního úřadu (např. fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem do 10 kW), budou zdaňovány jako ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) a nikoli jako příjem z jiného podnikání (§ 7 odst. 1 písm. c)), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění.
  • zvýšení limitu pro veřejné vysoké školy a pro v.v.i. na tvorbu sociálního fondu z 1 % na 1,5 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení (§ 24 odst. 2 písm. zr)); u veřejně prospěšných poplatníků stejné navýšení z důvodu novelizace vyhl. o FKSP
  • výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj (z hlediska uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje) by mohly být i výdaje na služby, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje a které spočívají v ověření nebo prokázání toho, že výsledek výzkumu a vývoje splňuje požadavky stanovené právními předpisy (doplnění § 35b odst. 2).

 

DPH v roce 2016

Pro DPH i v roce 2016 nadále platí:

  • stejné sazby daně jako v roce 2015 – u žádného zboží či služby nedošlo k přeřazení do jiné sazby daně. Doprovodný zákon k elektronické evidenci tržeb č. 113/2016 Sb. přeřazuje stravovací služby (kromě podávání alkoholických nápojů) ze základní sazby daně 21 % do prvé snížené sazby daně 15 %, a to k datu spuštění povinnosti elektronické evidence tržeb u stravovacích služeb, kterým je 1.12.2016.
  • limit pro povinnou registraci 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců

 

Od 1.1.2016 musí všichni plátci DPH podávat daňová přiznání výhradně elektronicky (výjimka umožňující do 31.12.2015 některým plátcům podávat přiznání v „papírové“ podobě byla bez náhrady zrušena). Všichni plátci tak museli podat výhradně elektronicky (např. „nepotvrzeným“ podáním z daňového portálu, které bylo následně do 5 dnů potvrzeno tzv. e-tiskopisem) již daňové přiznání za prosinec 2015 resp. za 4. čtvrtletí roku 2015.

Téměř všech plátců se pochopitelně týká povinnost nově evidovat ta údaje, které jsou nezbytné pro sestavení kontrolního hlášení, a povinnost podat kontrolní hlášení (poprvé za leden 2016 popř. u fyzických osob, čtvrtletních plátců, za prvé čtvrtletí 2016, tj. v únoru popř. v dubnu 2016). Formulář kontrolního hlášení je dostupný na daňovém portálu.

Pokud jde o ostatní změny (zejména změny u zdanění stavebních pozemků či některých staveb), jsou komentovány v „přehledu nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016“.

K 1.2.2016 nabyla účinnosti novelizace prováděcího nařízení k režimu přenesení daňové povinnosti (prováděcí nařízení č. 361/2014 Sb. bylo novelizováno nařízením č. 11/2016 Sb.), která rozšířila RPDP pro obchodníky s plynem a elektřinou a dále umožnila na základě smluvní dohody uplatnění RPDP u vybraného zboží bez ohledu na limit 100 tis. Kč.

Více zde: http://www.behounek.eu/news/zmeny-v-danich-pro-rok-2016/